loading

Show info
Architekti Vančó Kiszka

arvaki | 2016

Poskytujeme služby v oblasti pozemních staveb:

rodinné domy / bytové domy / administrativa / obchod / kultura / sport / novostavby / rekonstrukce / design

– příprava zakázky / analýza staveniště / program / investiční náklady / regulativy
– studie stavby (STS)
– předjednání na dotčených orgánech státní správy (DOSS)
– dokumentace k územnímu řízení /včetně speciálních profesí/ (DÚR), projednání na DOSS a získání „Rozhodnutí o umístění stavby“
– komplexní dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby /včetně speciálních profesí/ (DSP), projednání na DOSS,     získání „Stavebního povolení“, resp. souhlasu se stavbou
– prováděcí projekt – jednoznačný pro zadání dodavateli stavby / prováděcí firmě (DPS)
– spolupráce při výběru dodavatele stavby / prováděcí firmy (VDS)
– autorský dozor projektanta (AD)
– kolaudace
– detailní návrh interiéru
– spolupráce po dokončení stavby

Poskytujeme služby v oblasti urbanismu:

urbanistická koncepce / urbanistická studie / kompletní zpracování územního plánu
kompletní zpracování regulačního plánu / kompletní projednání všech stupňů dokumentace

Roland Vančó, Ing. arch.
*1975

autorizovaný architekt – ČKA 00 066/R

_________________________________

1994-2001
diplomoval na Fakultě architektury STU v Bratislavě, v atelieru Doc. Ing. arch. Roberta Špačka, CSc.

2002 > 2003
postgraduální studium na Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur pri Bratislave, program Built Heritage Conservation and Development Studies (Ochrana památek a rozvoj kulturního dědictví)

2009 > dosud
studio Architekti Vančó Kiszka
_________________________________

PRAXE

2010 > 2014
Arkiss-ing, s.r.o. / Josef Kiszka, Ing. arch.
2010 > 2015
spolupráce s dizajnéry Tomášem Růžičkou, MgA. a Petrem Tíkalem, MgA.  /Oblast s.r.o./
2006 > 2010
hlavní architekt v DaM, s.r.o. / R.Doležal, P.Malinský
2006
druhá cesta napříč střední a severní Indií
2003 > 2006
architekt v Atelier 8000, s.r.o. / J.Střítecký, M.Krupauer
2000 > 2003
architekt, Bratislava
2001 > 2002
Pamiatkový úrad v Banské Štiavnici
1995 > dosud
studijní cesty Francie, Holandsko, Španělsko, Itálie, Anglie, Skotsko, Německo, Indie

 Agata Vančó Kiszka, Ing. arch.
*1977

architekt

____________________________________________

1996-2004
diplomovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze, v atelieru Prof. Ing. arch. Jana Bočana

2009 > dosud
studio Architekti Vančó Kiszka
___________________________________________

PRAXE

2014 > 2016
spolupráce s Kruh o.s. – koordinace projektu Architektura do škol, spoluorganizace Hurá dovnitř!, spolupráce na workshopech pro děti Prostor, místo, dům a já, překlady z a do polštiny

2013 > 2014
spolupráce s architektonickým  ateliérem  MY 76, s.r.o. / M. Kalhous, T. Kalhous

2013 > 2014
spolupráce s arch. ateliérem SAD, s.r.o. /J. Koza, A. Jirkal, T. Kalhous

2004 > 2007
architekt v DaM, s.r.o. / R.Doležal, P.Malinský

2004
architekt v architektonické kanceláři Ivan Kroupa Architekti

2002
spolupráce s architektonickou kanceláří ksa./ D. Kopecký na La Biennale di Venezia 2002

2000 > dosud
studijní cesty Itálie, Francie, Švýcarsko, Holandsko, Německo