loading

Show info
Architekti Vančó Kiszka

arvaki | 2016

DŮM V BESKYDECH

RODINNÝ DŮM V BESKYDECH Dvě hmoty – bílá a černá. Bílá - obytná, vyšší, se sedlovou...

Details

RODINNÝ DŮM V BESKYDECH

Dvě hmoty – bílá a černá. Bílá – obytná, vyšší, se sedlovou střechou a černá – technická, nižší, s rovnou zelenou střechou.

V bílé se žije – má být lehká, vzdušná, jemná. Technická skýtá tolik potřebné zázemí, je to sklad.

Okna jsou také rozdělená dle svých funkcí a umístění, na dřevěná a černá. Dřevěná jsou zapuštěná, s rovněž dřevěnými ostěními, černá jsou v líci s fasádou.

Celý obytný prostor je otevřený, propojený. Avšak s možností intimity a zákoutí, s různými výhledy a průhledy. Uprostřed dispozice, jako srdce domu – prostor otevřený vzhůru, k výšinám i ven, do zahrady, v tomto prostoru akcent (pracovně jsme jej nazvali „velín“), místo, kde se kříží provozy, místo pro potkávání, snídani, bar, odkládání (mobilů), nabíjení (se)…

Horní podlaží je klidové, se třemi ložnicemi. Pokoj rodičů s okenním výklenkem, místo klidu pro paní domu, přítelkyni, kdy v polštářích spočine okem na horizontu, do dálek, na hory…nebo na střešní zelenou terasu.

Děvčata mají ve svých komnatách soukromí s výhledy (nadhledy), taktéž mají „pod kontrolou“ (okny do světlíku), co se děje dole. Velká okna s dřevěnými širokými parapety umožňují spočinutí s knihou či jinak…

V technickém traktu je krom úložných prostor také pracovna, pokoj pro hosty, s výhledem do hlavní zahrady nebo úzkou střílnou do tajemné růžové zahrady opuštěného starého domu přes ulici.

 

 

název                          rodinný dům v Beskydech

klient                           privátní

místo                           Beskydy

typ                               novostavba

status                          studie, stavební povolení, návrh                                             interiéru

studie                          2016

stavební povolení      2017

interiér                        2018

realizace                      2017 – 2018

podlažní plocha          217 m2

obestavěný prostor   1010 m3

vizualizace                   Petr Valíček