loading

Show info
Architekti Vančó Kiszka

arvaki | 2016

DŮM PRO ANTONII

DŮM PRO ANTONII Pozemek pro stavbu rodinného domu s ateliérem se nachází na území NKP (Národní kulturní...

Details

DŮM PRO ANTONII

Pozemek pro stavbu rodinného domu s ateliérem se nachází na území NKP (Národní kulturní památka – výšinné opevněné hradiště Levý Hradec) Jedná se o nemovitou kulturní památku – což návrh nesmírně ovlivnilo. Aby toho nebylo málo, NKP nebylo jediným omezením, pozemek leží v ochranném pásmu jak drah, tak lesa.

Z důvodu ochrany archeologů bylo možno stavět pouze na již zastavěných plochách – a to velmi nekompromisně. V našem případě na původní garáži o půdorysné ploše cca 32m2. Což na stavbu rodinného domu stačí jen velmi stěží – dům je tedy do potřebné navrhované půdorysné plochy konzolován, a to ve 2 směrech.

Tvar stavby vychází z tradičních forem, a to jak z důvodů požadavků NPÚ (Národní památkový ústav), tak z přesvědčení klienta i architekta – z pohledu souladu s okolím a pokory. Nicméně i v těchto velmi omezených podmínkách vznikl dům současný, nepopírající dobu, ve které vzniká a nic z potřeb soudobého člověka.

Na pozemku je navrženo i přírodní jezírko, s čističkou odpadních vod.

Spodní stavba domu je zděná (z důvodu osazení ve svahu), horní je dřevěná (z masivních panelů Novatop), fasáda je navržena z modřínových prken. Slunce pod kopcem Žalova není příliš, proto jihovýchodní fasáda je prosklená co nejvíce památkáři dovolili. Také ostatní prostory mají oken co to šlo, ložnice do tří stran ( k řece do údolí i k nebi), tak i obytný prostor.Čelní fasáda obou podlaží je krytá posuvnými dřevěnými lamelovými okenicemi. Střecha bez přesahů.

Jedná se o stavbu nízkoenergetickou.

název                          Dům pro Antonii

klient                           privátní

místo                           Žalov, Levý Hradec

typ                               novostavba a rekonstrukce

status                          studie, územní řízení a stavební                                             povolení

studie                          2015 – 2016

DUR + DSP                 2016 – 2017

realizace                     2017 – 2018

plocha užitná             82 m2

obestavěný prostor  431 m3

vizualizace                   Petr Valíček