loading

Show info
arvaki

.

NAŠIM CÍLEM JE VYTVÁŘET KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTOR

Jsme architektonické studio se zaměřením na regionální architekturu.

Každý klient je pro nás důležitý, každému zadání se věnujeme naplno a důkladně, vždy hledáme nejlepší řešení. Přistupujeme k  vnitřnímu i vnějšímu prostoru s pokorou.      Snažíme se dosáhnout celkového souladu funkce, formy a charakteru místa.

Atelier klade důraz na praxi – cílem je realizovaná stavba – nejlepší výsledek můžeme zaručit jen tehdy, projdeme-li celým procesem s Vámi a můžeme-li mít vliv po celou dobu tvorby / realizace.

Věnujeme se všem typům zadání od urbanistických koncepcí, přes návrhy novostaveb, až po rekonstrukce a design nábytku. Klientům nabízíme kompletní servis od přípravných fází, koordinace specialistů i navazujících průzkumu, přes všechny výkonové fáze jako je zpracovaní studie stavby, územní a stavební dokumentace, realizační dokumentace až po autorský a technický dozor stavby a spolupráci při uvedení stavby do provozu.

Poskytujeme služby v oblasti pozemních staveb:

bytové domy / administrativa / rodinné domy / kultura / sport / obchod / novostavby / rekonstrukce / design

– příprava zakázky / analýza staveniště / program / investiční náklady / regulativy
– studie stavby (STS)
– předjednání na dotčených orgánech státní správy (DOSS)
– dokumentace k územnímu řízení /včetně speciálních profesí/ (DÚR), projednání na DOSS a získání „Rozhodnutí o umístění stavby“
– komplexní dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby /včetně speciálních profesí/ (DSP), projednání na DOSS,     získání „Stavebního povolení“, resp. souhlasu se stavbou
– prováděcí projekt – jednoznačný pro zadání dodavateli stavby / prováděcí firmě (DPS)
– spolupráce při výběru dodavatele stavby / prováděcí firmy (VDS)
– autorský dozor projektanta (AD)
– kolaudace
– detailní návrh interiéru
– spolupráce po dokončení stavby

Roland Vančó, Ing. arch.
*1975

autorizovaný architekt – ČKA 00 066/R

_________________________________

1994-2001
diplomoval na Fakultě architektury STU v Bratislavě,
v atelieru Doc. Ing. arch. Roberta Špačka, CSc.

2002 > 2003
postgraduální studium na Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur pri Bratislave, program Built Heritage Conservation and Development Studies (Ochrana památek a rozvoj kulturního dědictví)

2009 > dosud
studio Architekti Vančó Kiszka
_________________________________

PRAXE

2010 > dosud
spolupráce s architektonickou kanceláří Arkiss, s.r.o. / Josef Kiszka
2010 > 2015
spolupráce s dizajnéry Tomášem Růžičkou, MgA. a Petrem Tíkalem, MgA.  /Oblast s.r.o./
2006 > 2010
hlavní architekt v DaM, s.r.o. / R.Doležal, P.Malinský
2006
druhá cesta napříč střední a severní Indií
2003 > 2006
architekt v Atelier 8000, s.r.o. / J.Střítecký, M.Krupauer
2000 > 2003
architekt, Bratislava
2001 > 2002
Pamiatkový úrad v Banské Štiavnici

 Agata Vančó Kiszka, Ing. arch.
*1977

architekt

____________________________________________

1996-2004
diplom na Fakultě architektury ČVUT v Praze,                                                                             v atelieru Prof. Ing. arch. Jana Bočana

2009 > dosud
studio Architekti Vančó Kiszka
___________________________________________

PRAXE

2004 > 2022
spolupráce s architektonickou kanceláří Arkiss, s.r.o. / J.Kiszka

2014 > 2016
spolupráce s Kruh o.s. – koordinace projektu Architektura do škol, spoluorganizace Hurá dovnitř!, spolupráce na workshopech pro děti Prostor, místo, dům a já, překlady z a do polštiny

2004 > 2014
praxe v architektonických kancelářích Ivan Kroupa Architekti,  DaM, s.r.o. / R.Doležal, P.Malinský,  spolupráce s arch. ateliérem SAD, s.r.o. /J. Koza, A. Jirkal, T. Kalhous, spolupráce s architektonickým  ateliérem  MY 76, s.r.o.

2002
spolupráce s architektonickou kanceláří ksa./ D. Kopecký na La Biennale di Venezia 2002

Spolupracující osoby:

PhDr. Tereza Květoňová – SocGeo, s.r.o. / sociolog / zapojení místní komunity, participační setkání, sociologické průzkumy, komunikace záměrů směrem k veřejnosti

Julius Richter – topení

Ing. Zdeněk Jaroň – vzduchotechnika