loading

Show info
arvaki

RD U BENEŠOVA

RD U BENEŠOVA klient privátní místo neuvedeno typ novostavba status návrh, 2021 zastavěná plocha zast. plocha...

Details

RD U BENEŠOVA

klient
privátní

místo
neuvedeno

typ
novostavba

status
návrh, 2021

zastavěná plocha

zast. plocha obytné části:                                  160m2

zast. plocha garáže:                                             68 m2

zast. plocha krytého stání a vstupu :                65 m2

zast. plocha krytého sezení, skladu:                 66 m2

zast. plocha teras a schodiště:                        103 m2

obestavěný prostor

obestavěný prostor obytné části:                  662,8 m3

obestavěný prostor techn. části:                      200 m3

velikost území
… m²

autoři
AVK / Agata Vančó Kiszka
Ing. arch. Šárka Bindrová

spolupráce
Studio C12 / Ing. arch. Zuzana Uhlíková, vizualizace

 

Zadáním klientů bylo navrhnout pohodlné bydlení pro rodinu na menším městě. Dům má poskytovat svým majitelům vše, co pro svůj aktivní způsob života s malými dětmi potřebují. Pozemek je ve svahu, využili jsme tedy přirozeného sklonu a rodinný dům umístili rovnoběžně s horní ulici tak, aby chránil svou hmotou soukromí svých uživatelů. Podélná hmota domu rovnoběžně s ulicí přirozeně rozděluje zahradu na dvě části – větší pobytovou na jižní straně pozemku a severní vstupní předprostor. Obě části zahrady jsou propojeny venkovním schodištěm. Horní část pozemku slouží jako zóna vstupní, záměrně jsme ji navrhovali bez plotu, abychom podpořili vstřícnost sousedů vůči sobě navzájem. Na hranici pozemku jsme navrhli garáž pro veterány s dílnou, dále kryté stání, které pojme jedno až dvě auta a krytý vstup do domu. V desce předpokládáme kruhový otvor pro prosvětlení vstupního prostoru a pro umožnění růstu menšího stromu. Vstupní hala z horní úrovně je navržena tak, aby příchozímu díky velkému prosklení nabízela výhled na protější zelené svahy a zároveň propojovala vstup s hlavním obytným prostorem v přízemí. Horní patro je pak již vyhrazeno privátním ložnicím. V dětském pokoji je prostor ve špičce krovu možno využit pro vestavbu malého patra, pro spaní dětských návštěv apod. Ve spodní části domu je situována obytná zóna (kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem) tak, aby prosklením na celou výšku podlaží co nejvíce umožnovala propojení se zahradou. V návaznosti na obývací prostor je navržena i sauna s odpočívárnou a pokoj pro hosty/pracovna či v budoucnu pro prarodiče. Odpočívárna jsme umístili tak, aby pokoj hostů oddělovala od obývacího prostoru a poskytovala tak soukromí jedněm i druhým. Spodní úroveň objektu pod garáži je využitá pro venkovní kryté sezení, sklad nářadí atd. Před krytým sezením je navržen bazén.

Hmota domu je navržena jako jednoduchý podélný objekt s mírně asymetrickou sedlovou střechou. Záměrem bylo, aby z úrovně horní ulice působil rodinný dům jako jednopodlažní objekt. Od zahrady přiznává svou větší dvoupodlažní městskou formu s hojně prosklenou dolní obytnou části. Střecha a římsa obytného podlaží přesahuje jeden metr tak, aby stínila jižnímu slunci.